Otázky

Pravidlá používania stránky

Pravidlá používania stránky
Náš internetový obchod sme sa snažili vybudovať takými službami a možnosťami, aby ste Vy čo najľahšie našli a zakúpili požadovaný produkt. Funkcie internetového obchodu sme v prvom rade upravili aj potrebám, ktoré vznikli pri osobnom nakupovaní, a ďalej sme sa snažili aj ďalšími nápadmi pomáhať pri nakupovaní. Pre výber pre Vás čo najvhodnejšieho produktu, sa Vám snažíme poskytnúť čo najviac návrhov a informácií o vybranom produkte.
Prehliadanie
V internetovom obchode sa aj bez objednávky môžete informovať o našich produktoch. V tomto prípade zadávanie Vašich údajov nie je potrebné. Aj počas prehliadania môžete vybrať produkty bez prihlásenia či registrácie , ktoré sa dostanú do dočasného úložiska, a keď sa zadaním Vašich údajov zaregistrujete, tieto produkty nie je potrebné znova zvoliť, môžete ich okamžite objednať. Pre zobrazenie produktov sme vytvorili štruktúru ponuky na viacerích úrovniach. Odkazy na hlavnej stránke Vám pomôžu zvoliť hlavné skupiny výrobkov, ktoré zahŕňajú aj ďalšie podskupiny. Kliknutím na požadovanú skupinu výrobkov, získate detailný zoznam produktov.Tu si môžete vybrať spomedzi produktov, a dostať sa na informačné stránky týchto produktov, kde nájdete už aj obrázok o danom produkte a podrobný technický popis. Na stránke vidíte cenu a taktiež tu viete prudukt dať do koša.
Ak si prajete pozrieť aj iné produkty, ovládacie tlačidlá v hornej časti internetového obchodu vám umožnia prehliaddať ďalej.
Objednávka
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Potvrdzujúce oznámenie dostane kupujúci do štyridsaťosem hodín od objednávky. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade zadania chybných údajov je kupujúci povinný tento problém oznámiť našej spoločnosti a poskytujúť presné údaje. Prípadnú škodu vzniknutú z nedodržania tejto povinnosti ponesie kupujúci
Odoslanie objednávky cez našu internetovú stránku alebo jej automatické potvrdenie, nemôže byť považované za akceptáciu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a nepredstavuje ani predbežnú zmluvu. Ceny na webovej stránke sú platné od uverejnenia, s vynimkou prípadov, keď aj napriek náležitej starostlivosti dôjde k nesprávnému uvedeniu ceny – najmä zjavné chyby prepisy, výrazne odlišné od všeobecnej predajnej hodnoty alebo zobrazenie cien systémovej chyby, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru, – v tomto prípade naša spoločnosť nie je povinná dodať produkt za nesprávnu cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
Ceny, obrázky, špecifikácie na našej webovej stránke sú len orientačné a nepredstavujú ponuku. Pre podrobnejšie informácie o produktoch a ich cenách nás prosím kontaktujte. Objednávka nadobudne platnosť, keď online objednávka, okrem automaticky vykonávaného oznámenia bude potvrdená našim zamestnancom prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Automaticky vykonávané oznámenie internetového obchodu nepredstavuje potvrdenie objednávky. Naša spoločnosť vylúči zodpovednosť:
  • v prípade vady internetovej siete, ktorá zabráni v prevádzke webu alebo nákupu,
  • za správnosť dát a informácií, odoslaných prostredníctvom internetu, ktoré nepochádzajú od našej spoločnosti,
  • akékoľvek chyby programu, technické chyby , alebo za chyby v systéme spôsobené vyššou mocou – Vis Major,
  • za nesprávne zverejnené dáta na webe
Odoslaním objednávky spotrebiteľ / kupujúci súhlasí s tým, že naša spoločnosť má právo okrem informovania spotrebiteľa / kupujúceho na zmeny času doručenia v závislosti od okolností. V niektorých prípadoch sa môže stať, že balenie/ krabica rovnakého druhu výrobku, obsahuje okrem základného príslušenstva aj ďalšie voliteľné doplnky (SD karta, puzdro, sieťový kábel) a v niektorých prípadoch dodávame len základné príslušenstvo. Pre spotrebiteľa to neznamená nesprávne plnenie spotrebných výrobkov Objednávkou spotrebiteľ akceptuje vyššie uvedené a považuje ich za neoddeliteľnú súčať zmluvy.
© 2021 - 220volt Magyarország Kft. | Uvedené ceny, obrázky, špecifikácie sú iba orientačné nepredstavujú ponuku, za prípadné nepresnosti nezodpovedáme. | VOP look by colordonor