Otázky

Spôsoby platenia

V prípade doručenia kuriérskou spoločnosťou
Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru spolu s poplatkom za dovoz.
Bankovým prevodom
Protihodnotu objednaného tovaru máte možnosť uhradiť aj bankovým prevodom vopred. V tomto prípade Vás žiadame oznámiť nám to prostredníctvom e-mailovej správy na info@220volt.sk Na Vašu žiadosť Vám vyhotovíme faktúru, ktorú Vám zašleme e-mailom alebo poštou. Na základe faktúry je možné vykonať úhradu. Tovar posielame až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet spoločnosti

Ceny na webovej stránke sú platné od uverejnenia, s vynimkou prípadov, keď aj napriek náležitej starostlivosti dôjde k nesprávnému uvedeniu ceny – najmä zjavné chyby prepisy, výrazne odlišné od všeobecnej predajnej hodnoty alebo zobrazenie cien systémovej chyby, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru, – v tomto prípade naša spoločnosť nie je povinná dodať produkt za nesprávnu cenu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

Odoslaním objednávky spotrebiteľ akceptuje vyššie uvedené a považuje ich za neoddeliteľnú súčať zmluvy.

© 2021 - 220volt Magyarország Kft. | Uvedené ceny, obrázky, špecifikácie sú iba orientačné nepredstavujú ponuku, za prípadné nepresnosti nezodpovedáme. | VOP look by colordonor