Otázky

Zákaznícky servis

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať:

Všeobecné telefónne číslo
Všeobecné informácie
info@220volt.sk
Prevádzkovateľ
Názov spoločnosti: 220volt.sk s.r.o.
Sídlo: Komenského 21, 94301 Štúrovo
IČO: 35973269
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.17546/N. DIČ: 2022114314, IČ DPH: SK2022114314
© 2018 - 220volt.sk s.r.o | Uvedené ceny, obrázky, špecifikácie sú iba orientačné nepredstavujú ponuku, za prípadné nepresnosti nezodpovedáme. | VOP look by colordonor